.

INFO TERKINI

Acara Akhir Sebelum Sukan akan diadakan pada 9 hingga 11 Mac 2020 bermula pukul 3 dan dijangka tamat pada pukul 4.30 petang. ** Kejohanan Balapan dan Padang SMK Ade Putra Kali ke-26 Akan Berlangsung Pada 12 Mac 2020 (KHAMIS) Bermula Jam 3.00 Petang

Misi dan Visi

-->
Piagam Pelanggan Sekolah
S - SEGERA BERTINDAK KE ARAH KECEMERLANGAN AKADEMIK, SAHSIAH DAN KOKURIKULUM.
M – MENGHASILKAN PRODUKTIVITI YANG BERKUALITI.
K – KERJASAMA DAN MUAFAKAT DIUTAMAKAN.
A – AMANAH,& BERETIKA MURNI SETIAP MASA.
P – PRIHATIN DAN KOMITED MENDIDIK ANAK BANGSA.


Budaya Kerja Sekolah
1.Memahami dan menghayati:
a.Falsafah Pendidikan Negara
b.Falsafah, Matlamat dan Objektif Sekolah
2.Memelihara dan mempertingkatkan imej sekolah, Jabatan dan Kementerian setiap masa.
3.Mementingkan mutu dan kesan pendidikan.
4.Menentukan objektif setiap tugas.
5.Mengamalkan kerja secara berpasukan.
6.Sentiasa bekerja dengan bersih, cekap dan amanah.
7.Mengamalkan sikap jujur, ikhlas, amanah serta adil.
8.Mengamalkan perkhidmatan penyayang.
9.Kepimpinan melalui teladan.
10.Sentiasa memimpin dan menilai diri sendiri.
11.Berusaha mempertingkatkan ilmu dan kemahiran.
12.Kerja adalah ibadah.